D'Alembert-strategien forklart: Å navigere Crash Betting med balanse

D’Alembert a safer strategy

Det kan være en skremmende oppgave å navigere i det usikre farvannet av krasjspill. Her kommer D'Alembert-strategien inn - en tryggere havn enn mange av dens samtidige, som for eksempel Martingale-systemet. Denne guiden tar sikte på å gå i dybden på hvordan D'Alembert-systemet fungerer, slik at du kan forstå hvordan det brukes, hvilke fordeler det har og hvilke fallgruver som finnes.

Hva er D'Alembert-strategien?

D'Alembert er oppkalt etter den franske matematikeren Jean-Baptiste le Rond d'Alembert, og er et system for spill på jevn sjanse. Utgangspunktet er enkelt: Øk innsatsen med én enhet etter et tap og reduser den med én enhet etter en gevinst.

Grunntanken bak dette systemet er loven om likevekt. Når det gjelder krasjspill, betyr det at gevinster og tap over tid vil balansere seg. Hvis du har like mange gevinster som tap, vil du altså gå i pluss etter det totale antallet innsatser du har gjort.

Praktisk anvendelse: "SPACE XY" og D'Alembert-beregningen

La oss illustrere D'Alembert-strategien med et eksempel fra krasjspillet "SPACE XY". Den automatiske utbetalingen forblir konstant på 2x, og den eneste variabelen som endres, er innsatsbeløpet.

  1. Begynn med en innsats på 5 dollar. Hvis du taper, øker neste innsats med 1 dollar.
  2. Hvis du vinner på et hvilket som helst tidspunkt, reduserer du den påfølgende innsatsen med 1 dollar.
  3. Gjenta denne prosessen, og juster innsatsen i henhold til utfallet av spillet.

Her er et eksempel på en sekvens:

RoundBet (auto cashout 2x)Win / LossCumulative Profit
1$5💥 Loss-$5
2$6💥 Loss-$11
3$7💰 Win-$4
4$6💥 Loss-$10
5$7💰 Win-$3
6$6💰 Win+$3
7$5💥 Loss-$2
8$6💰 Win+$4

Matematisk oppdeling: 0 – 5 – 6 + 7 – 6 + 7 + 6 – 5 + 6 = $4

I denne sekvensen, til tross for et balansert antall gevinster og tap (4 hver), ender du opp med en nettofortjeneste på $ 4. Dette er kjernen i D'Alembert-strategien.

Fordeler og ulemper

Fordeler:

  • Sikkerhet: Blant alle krasjstrategiene er D'Alembert et mer konservativt valg. Den utsetter ikke spillerne for høy risiko, spesielt sammenlignet med strategier som Martingale.

Ulemper:

  • Begrensede belønninger: På grunn av den lave risikoen er de potensielle gevinstene ved bruk av denne strategien ofte lave.
  • Equal Win-Loss Dependency: Strategien er avhengig av å ha like mange gevinster som tap - et scenario som er usikkert over lengre tid.
  • Potential Losing Streaks: Like all betting systems, there’s always a chance of encountering a prolonged losing streak, which can significantly inflate bet amounts.

Det viktigste å ta med seg

Selv om D'Alembert-strategien gir en metodisk tilnærming til krasjspill, må spillerne være klar over begrensningene. Blant de mange strategiene som har dukket opp opp gjennom årene, skiller D'Alembert-systemet seg ut som en av de mer balanserte og nyanserte metodene for risikoreduksjon.

Skroll til toppen