Strategien "den røde slangen"

The Red Snake Strategy

"Red Snake"-strategien er en spillteknikk som ble populær i rulett og siden har blitt tilpasset til bruk i krasjspill. I rulett fokuserer strategien på å plassere innsatser på røde tall og lage en "slange" ved å velge røde naboceller. Det samme prinsippet kan tilpasses til krasjspill som "Pilot", der det handler om å justere innsatsstørrelsen samtidig som multiplikatoren holdes konstant. Her er en detaljert guide til hvordan du mestrer "Red Snake"-strategien.

De grunnleggende prinsippene

Rulett

 • Sats på røde tall: Strategien er å satse på røde tall på rulettbordet.
 • Link Cells: Kjernen i strategien er å "koble sammen" nærliggende røde celler, slik at det dannes et "slangemønster" på bordet.
 • 12-tallsregelen: Uansett hvor du starter (enten 1 eller 3) og slutter (enten 34 eller 36), skal slangen inneholde 12 tall.

Crash-spill

 • Konstant multiplikator: I motsetning til rulett holdes multiplikatoren konstant (vanligvis 2x), og innsatsbeløpet justeres.
 • Gevinst og tap: Så snart du oppnår en positiv fortjeneste, går du tilbake til det opprinnelige innsatsbeløpet.

Steg-for-steg-implementering

1. Velg spill og plattform

Velg et krasjspill, for eksempel "Pilot Cup" fra "LTC Casino" eller andre plattformer som nettcasinoer som "stake", helst med lav volatilitet.

2. Bestem den opprinnelige innsatsen

Begynn med en lav innledende innsats. For eksempel 1 dollar.

3. Still inn multiplikatoren

Hold multiplikatoren konstant på 2x, selv om den kan justeres (f.eks. 1,1x eller 3x) avhengig av hva du foretrekker.

4. Plasser innsatsen din

Plasser den første innsatsen og vent til spillet er i gang.

5. Juster innsatsen basert på resultatet

Hvis du taper, øker du innsatsen basert på en forhåndsdefinert sekvens (f.eks. 1 $, 5 $, 9 $, 12 $, 14 $, 16 $, 19 $, 23 $ osv.). Hvis du vinner, kontrollerer du fortjenesten.

6. Gå tilbake til opprinnelig innsats på fortjeneste

Så snart du oppnår en positiv fortjeneste, går du tilbake til den opprinnelige innsatsstørrelsen.

7. Gjenta

Fortsett denne prosessen og tilpass deg etter hvert som du lærer mer om spillets dynamikk.

Eksempel fra virkeligheten

Slik kan strategien se ut i praksis:

 • Satsing 1: $1 (Tap, fortjeneste: -$1)
 • Satsing 2: $5 (tap, fortjeneste: -6$)
 • Satsing 3: $9 (tap, fortjeneste: -$15)
 • Satsing 8: $23 (Vinner, fortjeneste: -$33)
 • Satsing 10: $30 (Vinner, fortjeneste: $0)
 • Satsing 11: $32 (Vinner, fortjeneste: $62)

Så snart du oppnår en positiv gevinst, går du tilbake til den opprinnelige innsatsen på 1 dollar.

Styrker og svakheter

Styrker

 • Fleksibilitet: Fungerer i både rulett- og krasjspill.
 • Risikostyring: Den konstante multiplikatoren gir en viss grad av risikoreduksjon.

Svakheter

 • Tapsserie: Strategien er mindre effektiv under en lengre tapsserie.
 • Volatilitet: Plattformer med høy volatilitet kan raskt tømme kontoen din.

Konklusjon

"Red Snake"-strategien kan være en effektiv måte å styre innsatsen på i krasjspill hvis den brukes riktig. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på den iboende risikoen og volatiliteten i spillet du spiller. Juster gjerne multiplikatoren slik at den passer bedre til spillestilen din, men spill alltid ansvarlig.

Skroll til toppen