Vilkår og betingelser

Velkommen til crashwinbet.com!

Disse vilkårene og betingelsene fungerer som en veiledning for bruk av crashwinbet.coms nettsted, som er tilgjengelig på https://crashwinbet.com/.

Ved å gå inn på dette nettstedet er det underforstått at du samtykker i å overholde og være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, vennligst avstå fra å bruke crashwinbet.com.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen, samt alle avtaler: "Kunden", "du" og "din" refererer til deg, brukeren som går inn på dette nettstedet og godtar vilkårene og betingelsene som er fastsatt av selskapet. "Selskapet", "oss selv", "vi", "vår" og "oss" refererer til vårt selskap. "Part", "partene" eller "oss" refererer til både kunden og oss selv. Alle begreper refererer til tilbudet, aksepten og vederlaget som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til kunden på den mest hensiktsmessige måten, med det uttrykkelige formål å oppfylle kundens behov med hensyn til levering av selskapets oppgitte tjenester, i samsvar med og underlagt gjeldende lover i GB. Enhver bruk av ovennevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, stor forbokstav og/eller han/hun eller de anses som utskiftbare og derfor som en henvisning til det samme.

Innhold

 1. Informasjonskapsler
 2. Lisens
 3. Hyperkobling til innholdet vårt
 4. iFrames
 5. Ansvar for innhold
 6. Forbehold om rettigheter
 7. Fjerning av lenker fra nettstedet vårt
 8. Ansvarsfraskrivelse

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på crashwinbet.com. Ved å gå inn på nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler i samsvar med crashwinbet.coms personvernregler. De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å hente brukerinformasjon for hvert besøk. Informasjonskapsler brukes også på nettstedet vårt for å forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen. Vær oppmerksom på at noen av våre samarbeidspartnere/reklamepartnere også kan bruke informasjonskapsler.

Lisens

Med mindre annet er oppgitt, eier crashwinbet.com og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til alt materiale på crashwinbet.com. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette materialet fra crashwinbet.com for personlig bruk, underlagt begrensningene som er beskrevet i disse vilkårene og betingelsene.

Det må du ikke:

 • Gjenbruk av materiale fra crashwinbet.com
 • Selge, leie ut eller viderelisensiere materiale fra crashwinbet.com.
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra crashwinbet.com.
 • Redistribuere innhold fra crashwinbet.com

Denne avtalen trer i kraft på datoen for denne avtalen. Deler av nettstedet gir brukerne mulighet til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder. crashwinbet.com filtrerer, redigerer, publiserer eller gjennomgår imidlertid ikke kommentarer før de legges ut på nettstedet. Synspunktene og meningene som uttrykkes i kommentarene gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene og meningene til crashwinbet.com, dets agenter eller tilknyttede selskaper. Kommentarene representerer utelukkende synspunktene og meningene til personene som legger dem ut. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, skal crashwinbet.com ikke holdes ansvarlig for noen kommentarer eller noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og/eller lidd som følge av bruken av og/eller publisering av og/eller utseendet til kommentarene på dette nettstedet.

crashwinbet.com forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og til å fjerne kommentarer som anses som upassende, støtende eller i strid med disse vilkårene.

Du garanterer og erklærer at:

 • Du har rett til å legge ut kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det.
 • Kommentarene krenker ikke noen tredjeparts immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett, patent eller varemerke.
 • Kommentarene inneholder ikke injurierende, ærekrenkende, støtende, uanstendig eller ulovlig materiale som krenker personvernet.
 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å oppfordre til eller promotere forretninger, kunder eller presentere kommersielle eller ulovlige aktiviteter.

Ved å legge ut kommentarer påcrashwinbet.com gir du nettstedet en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere kommentarene dine i alle former, formater eller medier.

Følgende organisasjoner har tillatelse til å lenke til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Offentlige etater
 • Søkemotorer
 • Nyhetsorganisasjoner
 • Distributører av nettkataloger, når de lenker på samme måte som de hyperlenker til andre oppførte virksomheter.

Organisasjonene som er nevnt ovenfor, kan lenke til vår hjemmeside, våre publikasjoner eller annen informasjon på nettstedet, så lenge lenken ikke er villedende, feilaktig antyder sponsing eller godkjenning og er relevant for konteksten til den lenkende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne lenkeforespørsler fra andre typer organisasjoner, inkludert allment kjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder, dot.com-nettsteder, veldedige organisasjoner, distributører av nettkataloger, internettportaler, regnskaps-, advokat- og konsulentfirmaer, utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

Send en e-post til crashwinbet.com for å be om tillatelse til å lenke til nettstedet vårt. Oppgi navn, organisasjonsnavn, kontaktinformasjon, nettadressen til nettstedet ditt, en liste over nettadressene du ønsker å lenke fra, og en liste over nettadressene på nettstedet vårt som du ønsker å lenke til. Beregn 2-3 ukers svartid.

Godkjente organisasjoner kan hyperlenke til nettstedet vårt ved å bruke firmanavnet vårt, URL-adressen det lenkes til, eller enhver annen beskrivelse som er relevant og passende innenfor konteksten og formatet til den lenkende partens nettsted. Det er ikke tillatt å bruke crashwinbet.coms logo eller andre kunstverk for lenkeformål uten en varemerkelisensavtale.

iFrames

Det er ikke tillatt å lage rammer rundt nettsidene våre som endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet på nettstedet vårt uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse.

Ansvar for innhold

Vi kan ikke holdes ansvarlig for innhold som vises på nettstedet ditt. Ved å godta disse vilkårene og betingelsene samtykker du i å beskytte og forsvare oss mot eventuelle krav som oppstår som følge av innhold på nettstedet ditt. Ingen lenker skal inkluderes på et nettsted som kan tolkes som injurierende, uanstendig, kriminelt eller som krenker tredjeparts rettigheter.

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be om fjerning av alle eller spesifikke lenker til nettstedet vårt. På forespørsel samtykker du i å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å endre disse vilkårene og retningslinjene for lenking. Ved å fortsette å lenke til nettstedet vårt, godtar du å være bundet av og overholde disse lenkevilkårene.

Hvis du av en eller annen grunn finner lenker på nettstedet vårt støtende, er du velkommen til å kontakte oss og informere oss om problemet. Selv om vi kan vurdere forespørsler om å fjerne lenker, er vi ikke forpliktet til å gjøre det eller svare deg direkte.

Vi garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen på dette nettstedet, og vi lover heller ikke å sikre at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver vi oss alle erklæringer, garantier og vilkår knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Denne ansvarsfraskrivelsen begrenser eller utelukker ikke vårt eller ditt ansvar for dødsfall eller personskade, svindel eller svikaktig uriktig fremstilling, eller noe ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Ansvarsbegrensningene og -forbudene i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder for alt ansvar som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i henhold til kontrakt.

Skroll til toppen