Algemene voorwaarden

Welkom bij crashwinbet.com!

Deze voorwaarden dienen als leidraad voor het gebruik van de website van crashwinbet.com, toegankelijk via https://crashwinbet.com/.

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, verzoeken wij je geen gebruik te maken van crashwinbet.com.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer, evenals op alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijzen naar u, de gebruiker die deze website bezoekt en de voorwaarden van het Bedrijf accepteert. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons" verwijzen naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijzen naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetten van gb. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik, en/of hij/zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen dus naar hetzelfde.

Inhoud

 1. Cookies
 2. Licentie
 3. Hyperlinken naar onze inhoud
 4. iFrames
 5. Inhoud aansprakelijkheid
 6. Voorbehoud van rechten
 7. Verwijdering van links van onze website
 8. Disclaimer

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op crashwinbet.com. Door de website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van crashwinbet.com. De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Op onze website worden ook cookies gebruikt om de functionaliteit te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren. Houd er rekening mee dat sommige van onze affiliate/adverterende partners ook cookies kunnen gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn crashwinbet.com en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op alle materialen op crashwinbet.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt toegang tot dit materiaal van crashwinbet.com voor persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden worden beschreven.

Dat mag niet:

 • Materiaal herpubliceren van crashwinbet.com
 • Materiaal van crashwinbet.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van crashwinbet.com
 • Inhoud van crashwinbet.com herverdelen

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Delen van de website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie in bepaalde gebieden te plaatsen en uit te wisselen. Echter, crashwinbet.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website staan. De standpunten en meningen in de opmerkingen weerspiegelen niet noodzakelijk die vancrashwinbet.com, haar agenten of filialen. De opmerkingen vertegenwoordigen uitsluitend de standpunten en meningen van de personen die ze plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan crashwinbet.com niet aansprakelijk worden gesteld voor opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

crashwinbet.com behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden worden geacht.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen.
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, patenten of handelsmerken, van derden.
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of onwettig materiaal dat inbreuk maakt op de privacy.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken te doen of te promoten, of om commerciële of onwettige activiteiten te presenteren.

Door opmerkingen te plaatsen opcrashwinbet.com, verleent u de website een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen
 • Zoekmachines
 • Nieuws
 • Distributeurs van onlinegidsen, wanneer ze een hyperlink plaatsen naar andere bedrijven op de lijst

De hierboven genoemde organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link niet misleidend is, niet ten onrechte sponsoring of goedkeuring impliceert en relevant is voor de context van de site van de linkende partij.

We kunnen linkverzoeken van andere soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren, waaronder algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven, dot.com-communitysites, liefdadigheidsinstellingen, distributeurs van online gidsen, internetportalen, accountants-, advocaten- en advieskantoren, onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Om toestemming te vragen voor het linken naar onze website, stuur je een e-mail naar crashwinbet.com. Vermeld je naam, organisatienaam, contactinformatie, de URL van je site, een lijst met URL's waar je een link van wilt maken en een lijst met URL's op onze site waarnaar je een link wilt maken. Houd rekening met 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen een hyperlink naar onze website plaatsen met behulp van onze bedrijfsnaam, de URL waarnaar wordt gelinkt of een andere beschrijving die relevant en gepast is binnen de context en het formaat van de site van de linkende partij. Het gebruik van het logo of ander artwork van crashwinbet.com voor linkingdoeleinden is niet toegestaan zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Het maken van frames rond onze webpagina's die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen, is verboden zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming.

Inhoud aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt u ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen eventuele claims die voortvloeien uit inhoud op uw website. Er mogen geen links worden opgenomen op websites die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om de verwijdering van alle of specifieke links naar onze website te verzoeken. Op verzoek stemt u ermee in alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en ons linkingbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door een link naar onze website te blijven plaatsen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door en te voldoen aan deze voorwaarden voor het plaatsen van links.

Als je links op onze website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, neem dan contact met ons op en breng ons op de hoogte van het probleem. Hoewel we verzoeken om links te verwijderen in overweging kunnen nemen, zijn we niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

Wij garanderen niet de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Deze disclaimer beperkt of sluit onze of uw aansprakelijkheid niet uit voor overlijden of persoonlijk letsel, fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder het toepasselijk recht.

De aansprakelijkheidsbeperkingen en -verboden in deze disclaimer zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract

Scroll naar boven